Van xả: Cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin)
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Lượng nước xả: 0.5L
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Nguồn sử dụng: Dùng pin
Lưu ý: Khi kết hợp với tiểu nam UT445, UT904R cần bổ sung ống nối HS376TT