Sen đứng bồn tắm độc lập Bello BL - 600120

18.600.000₫ 23.250.000₫