1. Quy cách sản phẩm

 

Sản phẩm được cắt đoạn theo chiều dài từ 6m đến 12m, trường hợp đặc biệt có thể cắt theo chiều dài yêu cầu của khách hàng. Đóng bó với trọng lượng 3 tấn/bó.

 

2. Đặc tính kỹ thuật

 

Giới hạn chảy

(N/mm2)

Giới hạn bền kéo

(N/mm2) 

Độ dãn dài (%)

Thử uốn nguội 1800

 

≥ 285

 

490 ÷ 630

 

> 20

 

d = 3a