Van xả: Cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng điện 220v)
Áp lực nước: 0.07MPa - 0.75MPa
Lượng nước xả: 3L
Phạm vi cảm biến: 800 mm
Nguồn sử dụng: Dùng điện 220v
Lưu ý: Khi kết hợp với tiểu nam UT500T, UT508T, UT570T, UT557T,
UT560T, UT447R, UT445, UT904R cần bổ sung ống nối HS376TT