Cát lấp

     - Là cát đen mịn nhưng cỡ hạt không đồng nhất, có thể lẫn tạp chất, màu xám. Cát này dùng để lấp móng.

     - Giá của cát lấp là rẻ nhất.