Sản phẩm của “Thép Việt Úc” là thép xây dựng (thép thanh vằn) làm cốt bê tông có kích thước từ D10 đến D32.

Nhận diện sản phẩm

Trên cây thép:

thép việt úc

Sản phẩm Thép Việt Úc được in hình con kangaroo (chuột túi) + chữ V-UC + mác thép (CB3) + kích thước sản phẩm (ví dụ: d18) trên cây thép.

Đối với các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ (ASTM: Gr40) được nhận diện như sau: hình con kangaroo (chuột túi) + chữ V-UC + kích thước sản phẩm (ví dụ: 16) + ký hiệu chữ S trên cây thép.

Thông qua việc đóng bó sản phẩm:

Thép Việt Úc được đóng bó một cách chắc chắn bằng đai và nẹp thép.

Đóng bó thép Việt Úc

Thông qua nhãn mác hàng hóa:

Sản phẩm Thép Việt Úc được gắn mác nêu rõ thông tin và các thông số về sản phẩm.

Nhãn sản phẩm thép Việt Úc

Thông qua hình thức sản phẩm

  • Sản phẩm có tiết diện rất tròn, độ ôvan nhỏ.

  • Bề mặt bóng, gân gờ sản phẩm rõ nét.

  • Có màu xanh đặc trưng.

Đóng bó thép Việt Úc