1. Giới thiệu:
Xi măng Vicem Bỉm Sơn đa dụng được sản xuất theo tiêu chuẩn TCCS 15:2012/BCC, phù hợp với các yêu cầu Type GU – ASTM C1157 của Mỹ. Xi măng Vicem Bỉm Sơn đa dụng được sử dụng trong xây dựng các công trình dân dụng, đặc biệt đang góp phần xây dựng các công trình phục vụ mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”.

2. Tính năng:
* Chất lượng ổn định. 
* Độ dẻo cao giúp thi công dễ dàng.
* Cường độ phát triển ổn định, thời gian đông kết hợp lý giúp giảm hiện tượng nứt bề mặt bê tông và vữa trát.
* Giảm quá trình xâm thực của môi trường.
* Phù hợp cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp.
* Vỏ bao có thể tận dụng để sử dụng.

3. Ứng dụng:
* Phù hợp cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp.
* Vỏ bao có thể tận dụng để sử dụng.

4. Đóng gói và vận chuyển:
* Xuất rời bằng xe téc chuyên dụng.
* Đóng bao 50 Kg vỏ KPK.
* Đóng bao theo yêu cầu khách hàng.
* Vận chuyển xe ô tô hoặc tàu hỏa.