Kích thước:

.  Kích cỡ sản phẩm: Từ Ø6 — Ø8
.  Đường kính bó thép: D = 1.2 m
.  Trọng lượng bó thép: W = 600 kg
.  Bề mặt: Bóng, không rạn nứt
.  Màu sắc: Có màu xanh đặc trưng
.  Tiết diện: Tiết diện rất tròn, độ ôvan nhỏ
.  Đơn trọng: Ổn định

Phạm vi sử dụng: Sử dụng làm cốt bê tông cho các hạng mục không đòi hỏi về cơ tính nhưng cần độ dẻo dai, chịu uốn, giãn dài cao. Giảm nhẹ trọng lượng công trình, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt sử dụng làm cốt bê tông lát sàn, xây dựng dân dụng.