Kích thước thép:

Kích cỡ sản phẩm: Từ Ø10 — Ø40
Chiều dài thanh thép: L = 11.7 m
Trọng lượng bó thép: W = 3 tấn
Bề mặt: Bóng, không dạn nứt, có dập nổi thương hiệu “VIS” và đường kính thanh thép, ví dụ: VIS D40
Màu sắc: Có màu xanh đặc trưng
Tiết diện: Tiết diện tròn
Đơn trọng: Ổn định

Tiêu chuẩn sản xuất:

Sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM A615/A615m-08A của Hoa Kỳ, JIS G 3112:2010 của Nhật Bản, TCNVN 1651-2:2008 của Việt Nam.

Ứng dụng sản phẩm: Được sử dụng lớn trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình lớn, các dự án cầu, đường